Werurwe

Werurwe

🔈 Gushishakariza buri muryango kugira umusarane wujuje ibyangombwa

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

🔈 Icyo wakora mu gihe ufite cyangwa ubonye umwana ufite imirire mibi

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

🔈 Kugaburira umwana ifunguro rigizwe n'imboga,imbuto,amagi, amata n'indagara

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

🔈 Gushishikariza ababyeyi gukingiza abana inkingo zose

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

Ibibanza Ibikurikiyeho