🔈 Inkuru: Ngango na Ngoga

🔈Ngango na Ngoga I

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

🔈Ngango na Ngoga II

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

🔈Ngango na Ngoga III

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

Ibikurikiyeho